WOIMA

Toiminta

Luova työpajatila TAKOMO valmistumassa

WOIMA-säätiön huhtikuussa 2011 käynnistämä Svalvikin huvilan rantatontilla sijaitsevan vanhan venevajan kunnostus luovaksi työpajatilaksi on valmistumassa. Vanhan hirsirakennuksen oikaisun, salaojituksen ja kattokorjauksen jälkeen korjausten yhteydessä on järjestetty erilaisia perinteisen rakentamisen kursseja, kuten vanhojen ikkunoiden entisöintiä, rakettiuunin valmistusta tanskalaisen Lars Kellerin johdolla, sekä syyskuun alussa Canelo Projectin Bill & Athena Steenin vetämä savirappauksen erikoiskurssi, jolle osallistui 16 savirakentamisesta kiinnostunutta kurssilaista ympäri Eurooppaa. Rakentamisprojektin toteuttajana ja kurssien järjestäjänä on toiminut The Natural Building Company, joka edistää  luonnonmukaisen rakentamisen toimintaa Suomessa.

*

WOIMA-säätiö mukana Kolin kulttuurisessa kehittämisessä

Koli Cultura järjesti 28.3. Luontokeskus Ukossa WOIMAA KULTTUURISTA –workshopin, jossa kuultiin eri alojen toimijoita, taiteilijoita tutkijoita, kouluttajia, luonnonsuojelupuolen väkeä, Metsähallitusta sekä Kolin Matkailuyhdistystä. Workshop käynnisti vuonna 2015 Kolin kansallispuiston kupeeseen, Purnulammen rantaan rakennettavan luontomatkailu- ja kulttuurikeskus Koli Culturan yhteydessä toteutuvan kulttuurisen kehittämistoiminnan.

Kansankirjailija Heikki Turusen, ohjaaja Paavo Westerbergin, kuvanveistäjä Kim-Peter Waltzerin ja professori Markku Wileniuksen yhteistyössä Koli Culturaan hahmoteltiin taiteilijaresidenssinä toimivaa luovan työn keskusta sekä salia, joka mahdollistaa erilaiset kulttuuritapahtumat.

- Kolilla on jo kaikki. Ei Koli ihmistä kaipaa, ihminen kaipaa Kolia. Ihmisen kulttuuri Kolilla ei ole väärällä tavalla liian pitkällä. Täällä on mahdollisuus säilyttää yhteys luontoon terveellä tavalla ja luoda kulttuurisia olosuhteita yhdessä tekemiselle. Luonto eheyttää ja Koli on myyttinen koti, jonka huomassa olemme suojassa, Waltzer  luonnehtii.

Workshop oli ensimmäinen askel Koli Culturan kulttuuritoiminnassa.

Koli Cultura uutislinkki

Radio Rex uutisarkisto

*

Suomen ensimmäinen kansallisten arvojen tutkimus valmistunut

WOIMA-säätiö ja Suomalaisen Työn Liitto teettävät yhdessä Suomen kansallisten arvojen kartoituksen, jonka tarkoituksena on saada käsitys kansalaisten henkilökohtaisista arvostuksista, näkemyksestä Suomen nykyisestä henkisestä tilasta ja toisaalta siitä mitä kohti Suomen tulisi kehittyä. Samalla kartoitetaan myös suomalaisen työelämän arvomaailmaa. Vastaavia kartoituksia on tehty ympäri maailmaa, mukaan lukien muut Pohjoismaat, joten kartoituksen tuloksesta tekee mielenkiintoisen myös sen kansain-välinen vertailtavuus.
 
Halu yhteistoteutukseen nousee kummankin organisaation missioista: WOIMA-säätiön tarkoituksena on mm. vaalia suomalaista arvopääomaa ja Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä puolestaan on toimia suomalaisen osaamisen puolesta.

Tulokset julkaistiin Säätytalolla 3.12. käytävässä paneelikeskustelussa.

TV4 uutisointi

Hyvä Suomi -lehtijuttu

Tasavallan Presidentin puhe

*

INTUITIO WOIMANA -epätyöpaja

WOIMA-säätiö järjesti 11.-13.9.2008 Valamon luostarissa INTUITIO WOIMANA -epätyöpajan, jonka osallistujat kutsuttiin kokemukselliselle syväsukellukselle intuition olemukseen.

Epätyöpajan keskeisiä kysymyksiä olivat:
  • Miksi luottaa enemmän intuitioon kuin järkeen?
  • Millaisia edellytyksiä intuitio tarvitsee tullakseen kuulluksi?
  • Mitä seuraa, kun intuition tukahduttaa?
  • Millainen merkitys intuitiolla on ollut elämässäsi?
  • Miten intuitio on toteutunut suomalaisuudessa?

Valamon hiljaisuus, Pentti Saarikosken runous ja sisäistä rauhaa tukeva ympäristöloivat yhteisen ja samalla yksityisen tilan intuition kokemiselle ja syvemmälle ymmärtämiselle. Näytelmäkirjailija/ohjaaja Paavo Westerberg oli epätyöryhmän kanssa tutkimassa intuition eri muotoja ja sen toteutumisen esteitä.

Epätyöpajan tuloksena syntyi INTUITIO WOIMANA -DVD, jossa nähdyt pohdinnat tiivistävät intuition kulttuurista merkitystä suomalaisille.

*

WOIMANPESÄ-instituutti

Säätiön WOIMANPESÄ-instituutti Svalvikin huvilassa Helsingin Jollaksessa tarjoaa ainutkertaiset puitteet luovalle toiminnalle. Luonnon voimakas läsnäolo meren ja rikkaan puuston keskellä inspiroi ihmisiä ja organisaatioita keskittymään olennaiseen ja löytämään tulevaisuuden mahdollisuudet. Instituutti toimii kasvualustana ja toiminnallisena keskuksena säätiön uusille hankkeille.

*

WOIMA-metsät

Idea

WOIMA-metsät on säätiön hanke, jossa kasvatetaan Suomen luonnollista hengen- ja elinvoimaa. WOIMA-säätiön tavoitteena on luoda Suomeen WOIMA-metsien verkosto, joka tukee kansallista hyvinvointia, kulttuuriperinnettä ja uudistumista. Metsistä ja niiden moniarvoisesta käytöstä voimme etsiä ja löytää elinvoimaisen tulevaisuuden lähteitä.

WOIMA-metsissä edistetään moniarvoista metsien käyttöä luovalla tavalla. Kulttuuriset, taloudelliset ja luonnonarvot kukoistavat metsissä yhtäaikaisesti. Luonnon monimuotoisuus on tärkeä näkökulma kaikessa metsien käytössä ja hoidossa. Hyötykäytön ohella metsäympäristö on aikojen halki toiminut ihmisen hyvinvoinnin lähteenä tervehdyttäen ihmistä henkisellä ja fyysisellä tasolla sekä edistäen tietämystä elinympäristön terveyteen vaikuttavasta voimasta. Metsän siimeksessä ihmismieli ja -keho vapautuvat stressistä ja täyttyvät uudella elinvoimalla.

WOIMA-säätiö marssittaa taiteen metsiin esimerkiksi toteemihahmojen muodossa. Toteemit ovat erilaisista orgaanisista materiaaleista ja muodoista rakentuvia metsien luonnollisia portinvartijoita, joiden koodit sisältävät arvokasta tietoa metsästään. Ikuiset materiaalit kuten valettu pronssi ja kristalli kertovat suomalaisen luonnon ja kulttuurin syvästä arvostuksesta.

Metsänomistajille

WOIMA kutsuu metsänomistajat mukaan hankkeeseen lahjoittamalla metsänsä tai osia metsistään WOIMA-metsäverkostoon. WOIMA-säätiö huolehtii lahjoitetun metsän hyvinvoinnista – kulttuurista pääomasta ja luonnonarvoista. Säätiö kunnioittaa metsänomistajan toiveita ja intressejä moniarvoisen WOIMA-metsän vaalimisessaja kehittämisessä. Metsien taloudellinen tuotto käytetään suomalaisen kulttuuri- ja arvopääoman tukemiseen sekä metsäomaisuuden kehittämiseen.

Lisätietoja
Markku Wilenius, 050 5929 121
markku.wilenius@woimasaatio.fi


Kim-Peter Waltzer, 050 5544 687
kim-peter.waltzer@woimasaatio.fi